Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Φθινοπωρινός δίσκος με βελανίδια

Ένας δίσκος στα γρήγορα αλλά όχι στα πρόχειρα! Με παλαίωση  shabby shic, ριζόχαρτο και φωτοσκίαση pitto rico.3 σχόλια: